Letní a podzimní aktivity na Dlouhém v r. 2010

Letní a podzimní aktivity na Dlouhém v r. 2010.

 

    Během letního a podzimního období probíhaly všechny kulturní a společenské akce dle zavedené tradice.

    V oblasti sportovní  - TJ uspořádala čtyři nohejbalové turnaje. V červnovém 5.6. o vítězství bojovalo 16 dvojic. Prvenství získali: 1.Prášek, Voves  - Koberovy 2.Chlupáč, Novotný – Semily   3. Srbek, Šourek – Jílové.

     Nejprestižnější, již 12. ročník  turnaje trojic „O putovní pohár starosty obce“ se konal 17.7. ,přihlásilo se 15. družstev. První tři místa získaly trojice: 

1.Srbek, Jeřábek, Papageorgiu – Jílové   2. Šich, Šich, Tomeš – Koberovy  3. Buriánek, Buriánek, Hons – Jablonec n/Nis.

Poblahopřát a předat ceny vítězům a ostatním zúčastněným sportovcům přišla starostka obce pí. Koucká.

     Na třetím turnaji pořádaném 21.8. soupeřilo 13 dvojic. Vítězné dvojice: 

1. Mikiska, Farkaš – Malá Skála  2. Kobrle, Srbek – Koberovy  3. Plecháč, Vancl –Koberovy.

      Dobrou úroveň měl i závěrečný turnaj sezóny „Poslední smeč“, který připadl na 25.9. Z osmi losováním vzešlých dvojic vyšli vítězně: 1. Bőhm, Hons  2. Ducháček, Voves  3. Plecháč, Kašťák

Na všech turnajích se pořadatelé snažili o vytvoření veselé přátelské pohody s dobrou kuchyní a všichni zúčastnění hráči obdrželi malou pozornost.

      Neděle a úterý podvečer patří volejbalu, který má stále více příznivců; uplatní se více hráčů v poli a je i mezigenerační soulad.

      V měsíci červnu došlo k přátelskému utkání mezi hráči osad Dlouhý a Záhoří. Zvítězilo družstvo ze Záhoří – gratulujeme.

       Zájemci o tenis a ping-pong  mohou využívat prostory vždy po oznámení hry a obdrží klíče.

        V oblasti společenské v červencových svátečních dnech vyrazilo několik rodin na třídenní pobytový cyklotramp za bližším poznáním Českého ráje.

Poznávání širokého okolí a cykloregiónu se věnovala i skupina našich cyklistů a z recese vyjížděla jako „stejnooděnci“ – v trikotech propagujících jednu osvědčenou pivní značku. Byla nepřehlédnutelná a vesele zdravena.

        Nejvíce radosti a přípravy zaujímá „Dětské odpoledne“ na rozloučenou s prázdninami. Letošního připraveného na sobotu 28.8. se zúčastnilo 25 dětí. Soutěžily v 11 disciplinách zaměřených nejen na sportovní zdatnost, ale i na manuelní zručnost a logiku myšlení. Dle tradice děti hledaly utajený poklad s cukrovím a školními pomůckami.

Dík organizátorům za inspiraci a dětem za soutěžní úsilí a ukázněnost.

        Jako protiklad „Dětského odpoledne“ si dospělí uspořádali „Odpoledne dospělých“ a teplý víkend 11.září využili ke společnému setkání, sportu a ochutnávce vepřové speciality.

        Bohužel, letos poprvé se neuskutečnil oblíbený zájezd na „Zahradu Čech“. Finanční prostředky budou využity na zlepšení interiéru sokolovny a dokončení úpravy hřiště.

        Příznivcům taneční zábavy připomínáme datum 30. října.

 

TJ zve dosud váhající: „Přijďte si zasportovat, uvolnit se, podpořit nás pracovně a i svými nápady.“

 

Takhle mi tady žijem!                                                 Za TJ Sokol Staša Vundererová