Příspěvek do zpravodaje - 13. ročník nohejbalového turnaje

Sport na Dlouhém.

 

V sobotu dne 16. července 2011 se uskutečnil již 13. ročník nohejbalového turnaje trojic o „Putovní pohár starostky obce Záhoří“ který pořádají společně Obecní úřad Záhoří a Tělovýchovná jednota Sokol v Dlouhém.

Počasí se vydařilo a tak jsme mohli přivítat na kvalitním umělém povrchu zdejšího hřiště 13 soutěžních týmů z Jablonce nad Nisou, Semil, Železného Brodu, Harrachova, Lučan nad Nisou, Koberov  a i místní borce. Jelikož jak již bylo řečeno  počasí nám přálo, tak turnaj přilákal i početné diváky z širokého okolí, kterých se sešlo takřka 70. Pro ně a pro závodníky bylo připraveno bohaté občerstvení nejen v tekuté podobě, ale bylo pamatováno i na jejich apetit, když se grilovaly krkovice, udily klobásy a podávaly se již tradiční halušky na plátě.

Boje byly velmi vyrovnané a diváci hlasitě fandili nejen svým borcům, ale napínavé souboje odměnili častým potleskem pro všechny borce.

Po celodenním zápolení nakonec stupně vítězů obsadila tato družstva:

   

1.místo Jablonec nad Nisou /Mšeno/

/Buriánek, Potůček st., Potůček ml./

                            2. místo Semily

                                         /Holata, Havrda, Charvát/

                            3. místo Koberovy

                                         /Kobrle, Šich, Srbek/

Ceny vítězům předala osobně starostka obce paní Miloslava Koucká,která je zároveň pozvala na nyní již 14. ročník tohoto turnaje.

Medailisté obdrželi nejen hlavní cenu v podobě Putovního poháru, ale obdrželi i velmi originální a vkusné poháry, který zhotovil náš člen bratr Daniel Šilhán  za což mu patří náš dík. Velké poděkování patří i všem , kteří se na zdařilé akci organizačně podíleli a přiložili ruku k dílu.

 Turnaj se velmi vydařil a přispěl nemalou měrou i k propagaci celé obce.

Těšíme se na Vás a zveme Vás nejen na další ročník tohoto turnaje, ale i na další sportovní, kulturní a společenské akce pořádané Tělovýchovnou jednotou Sokol v Dlouhém.


Sportu zdar a Přijďte pobejt.

Za organizační výbor Zdeněk Salaba